حسن روحانی منتقدان دولت را متهم به کمبود عقل کرد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۷:۳۷
حسن روحانی منتقدان دولت را متهم به کمبود عقل کرد.
زیرگیری با خودرو در شمال فلسطین اشغالی/3 صهیونیست زخمی شدند حسن روحانی منتقدان دولت را متهم به کمبود عقل کرد. واکنش سردار وحیدی به سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران ماراتن زنان...
، منتقدان دولت را 'مخالف' خواند و آنها را متهم کرد دارند با دولت مبارزه می کنند. در فرهنگ جمهوریت نظام کسی که با رأی اکثریت رئیس جمهور شده است مخالفت و مبارزه با او معنا ندارد...
حسن روحانی امروز منتقدان دولت را متهم به کمبود عقل کرد.
حسن روحانی امروز منتقدان دولت را متهم به کمبود عقل کرد.

خوش آمدید

بستن