سو وب

موسسه علمی - فرهنگی شهید احدی

زیرگیری با خودرو در شمال فلسطین اشغالی/3 صهیونیست زخمی شدند حسن روحانی منتقدان دولت را متهم به کمبود عقل کرد. واکنش سردار وحیدی به سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران ماراتن زنان...
، منتقدان دولت را 'مخالف' خواند و آنها را متهم کرد دارند با دولت مبارزه می کنند. در فرهنگ جمهوریت نظام کسی که با رأی اکثریت رئیس جمهور شده است مخالفت و مبارزه با او معنا ندارد...
حسن روحانی امروز منتقدان دولت را متهم به کمبود عقل کرد.

آوای تلفن همراه

حسن روحانی امروز منتقدان دولت را متهم به کمبود عقل کرد.

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: سو وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com

بستن