سو وب

تولید پادتن جدید با توانایی مقابله با ۹۹ درصد از سویههای مختلف HIV ...

تولید پادتن جدید با توانایی مقابله با 99 درصد از سویه های مختلف HIV ...

18 مارس 2018 ... تولید پادتن جدید با توانایی مقابله با 99 درصد از سویه های مختلف HIV - مطالعه ای نوین موفق به تولید پادتنی شده است که می تواند 99 درصد از سویه های HIV را از بین می برد. پروتیین تولیدشده از سه پادتن خنثی کننده ی گسترده شکل یافته است و گفته می شود بیش از هر پادتن طبیعی دیگری که تاکنون کشف شده ...

کشف پادتن جدید با توانایی هدف قرار دادن 99 درصد از گونه های HIV ...

23 سپتامبر 2017 ... اخیراً انستیتو سلامت ملی آمریکا با همکاری شرکت دارویی سانوفی (Sanofi) پادتن جدیدی را تولید کرده اند که به 99 درصد از گونه های ویروس HIV حمله موفق انجام می دهد. گفتنی است که بدن انسان به خودی خود همواره در مبارزه با ویروس HIV ناتوان بوده؛ دلیل اصلی این مسئله، تغییرات و جهش های متعدد این ویرس است.

پادتنی جدید با توانایی مقابله با 99 درصد از سویههای مختلف HIV

22 مارس 2018 ... در یک پروژهی پژوهشی، پادتن جدیدی تولید شده است که میتواند تقریبا با تمام سویههای ویروس HIV مقابله کند. مطالعهای نوین موفق به تولید پادتنی شده است که میتواند ۹۹ درصد از سویههای HIV را از بین میبرد. پروتئین تولیدشده از سه پادتن خنثیکنندهی گسترده شکل یافته است و گفته میشود بیش از هر پادتن طبیعی ...

تولید+پادتن+جدید+با+توانایی+مقابله+با+99+درصد+از+سویههای+مختلف+HIV

18 مارس 2018 ... پادتنی در یک پروژهی پژوهشی تولید شده است که میتواند تقریبا با تمام سویههای ویروس HIV مقابله کند. Read more here:: تولید پادتن جدید با توانایی مقابله با ۹۹ درصد از سویههای مختلف HIV · Share 0. Tweet · Share 0. Share 0. Share 0. Previous ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: سو وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com