سو وب

پروانه‌ های خدمات ارتباطی مخابراتی به 60 مورد رسید - رسانه کلیک

19 مارس 2018 ... رسانه کلیک - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با صدور یک پروانه خدمات ارتباطی ثابت تعداد پروانه‌ های صادر شده Servco را به ۶۰ مورد رسانید.

پروانه‌های خدمات ارتباطی مخابراتی به 60 مورد رسید - اخبار تسنیم ...

19 مارس 2018 ... سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با صدور یک پروانه خدمات ارتباطی ثابت، تعداد پروانه‌های صادر شده Servco را به 60 مورد رسانید.
28 فوریه 2016 ... ﺷﻤﺎره. 230. ﻣﻮرخ. 9/12/. 1394. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره. 230. ﻣﻮرخ. 9/12/1394. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. اﺟﺮاﯾﯽ. ﺷﺪن. ﻣﺎده. 2. اﻟﺤﺎﻗﯿﻪ. ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ. ﭘﺮواﻧﻪ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻣﺨﺎﺑﺮات. اﯾﺮان،. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ... ارﺗﺒﺎﻃﺎت. 1-2-. ﺳﺎزﻣﺎن. : ﺳﺎزﻣﺎن. ﺗﻨﻈﯿﻢ. ﻣﻘﺮرات. و. ارﺗﺒﺎﻃﺎت. رادﯾﻮﯾﯽ. 1-3-. اراﯾﻪ. ﮐﻨﻨﺪه. ﺧﺪﻣﺖ. : ﺷﺮﮐﺖ. ارﺗﺒﺎﻃﺎت. زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ. و. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. دارﻧﺪه. ﭘﺮواﻧﻪ. اراﯾﻪ. ﺧﺪﻣﺎت. ارﺗﺒﺎﻃﯽ. و. ﻓﻨﺎوري.
تصویب خواهد رسید. شرکت می تواند با تصویب هیأت وزیران قسمتی از وظایف ماده 8-. مربوط به خود را به مؤسسات بخش خصوصی واجد صالحیت واگذار نماید. شرکت ...... 49 پروانة فعالیت شركت مخابرات ايران /. عنوان مطالب. ماده 1. تعاریف. 1.1 پروانه. 1.2 شبکه موضوع پروانه. 1.3 خدمات موضوع پروانه. 1.4 مدت اعتبار. 1.5 دارنده پروانه.

قطع شدن دو طرفه تلفن ثابت چه زمانی اتفاق می‌افتد - عصر ارتباط

15 فوریه 2018 ... بر اساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در صورتی که مشترک تلفن ثابت، صورت‌حساب دو دوره متوالی خود را با هر مبلغی پرداخت نکند، تلفن‌اش قطع می‌شود. به گزارش عصر ارتباط به نقل از ایسنا، همچنین در مورد تلفن‌هایی که نزد شرکت مخابرات ودیعه‌دار هستند، در صورتی که صورت‌حساب میان‌دوره و یا ...

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - تی نیوز

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی. ... معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: تا پایان فروردین ماه، همه برندهای گوشی های تلفن همراه از جمله سامسونگ مشمول طرح رجیستری می شوند/ پس از طرح رجیستری قاچاق 90 درصدی گوشی ها به حدود 40 درصد کاهش یافته است/ در سال جدید .... شرکت ارتباطات آرین تل پروانه فعالیت دریافت کرد!

پروانه های خدمات ارتباطی مخابراتی به 60 مورد رسید | سازمان - اکوفارس

21 مارس 2018 ... سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با صدور یک پروانه خدمات ارتباطی ثابت، تعداد پروانه های صادر شده Servco را.

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: سو وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com