سو وب

صدور مجوز الکامپ 1397 به نام سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

18 مارس 2018 ... مجوز برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) به نام سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، صادر شد.

مجوز الکامپ 97 به نام سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور صادر شد - کلیک

18 مارس 2018 ... مجوز الکامپ 1397 به نام سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور صادر شد ... سازمان نظام صنفی رایانه ای اعلام کرده که تجربه موفق و استقبال کم نظیر شرکت کنندگان در سال های گذشته موجب شد تا مجوز برگزاری این رویداد بین المللی به نام سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و شرکت راهکار تجارت کوشا به عنوان مجری صادر شود.

مجوز الکامپ 1397 به نام سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور صادر شد

3 آوريل 2018 ... مجوز برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) به نام سازمان نظام صنفی رایانهای کشور صادر شد. به گزار...

مجوز الکامپ ۱۳۹۷ به نام سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور صادر شد ...

18 مارس 2018 ... مجوز برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) به نام سازمان نظام صنفی رایانهای کشور صادر شد. بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ ششم تا نهم مرداد ماه سال 1397 در محل دایمی نمایشگاههای تهران برگزار خواهد شد.

مجوز الکامپ 97 به نام سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور صادر شد - ایسنا

18 مارس 2018 ... مجوز برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) به نام سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور صادر شد. - به گزارش سایت قطره و ... نیز با تداوم خواهد یافت. بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ ششم تا نهم مرداد ماه سال 1397 در محل دایمی نمایشگاه های تهران برگزار خواهد شد.

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: سو وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com

بستن