سو وب

تبصره 1ماده55 حفاظت

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۷:۲۷
تبصره 1ماده55 حفاظت
[1]. فصل‌ دوم‌ـ حفاظت‌ و بهره‌برداري. ماده‌ 2ـ حفظ‌ و احيا و اصلاح‌ و توسعه‌ و بهره‌برداري‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ و بيشه‌هاي‌ طبيعي‌ و اراضي‌ جنگلي‌ ملي‌ شده‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ جنگلباني‌ ايران‌ است‌. ماده واحده :تبصره (الحاقی مصوب 21/02/1384)[2] - جنگلهای دست کاشت و یا جنگلها و مراتعی که در اجرای وظیفه احیاء و توسعه منابع طبیعی از قبیل ...
‌ماده واحده - تبصره ماده 55 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره 2 به آن اضافه مي‌شود. ‌تبصره 1 - وزارت كشاورزي و منافع طبيعي مكلف است به وسيله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز كند و در صورتي كه‌تشخيص وزارت كشاورزي و منافع طبيعي نسبت به منافع ملي مذكور در اين ...
24 سپتامبر 2017 ... به گزارش ایرنا، حبیب اله حاتمی عصر روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اقدام های پیشگرانه و کاهش پرونده های ارجاعی به مراجع قضایی و به استناد تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور این زمین ها توسط یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان رفع تصرف شد. وی ادامه داد: ...
قانون اصلاح تبصره ماده 55 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع. ‌قانون اصلاح تبصره ماده 55 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ‌مصوب 1354.4.29 ‌ماده واحده - تبصره ماده 55 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 2 به آن اضافه می‌شود. ‌تبصره 1 - وزارت ...
3 ژانويه 2018 ... روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تیران و کرون: دراجرای دستورمقام محترم قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تیران و کرون مبنی بر اجرای مفاد تبصره (1) ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها،مراتع وآبخیزداری ازاراضی ملی منطقه هلاب شهرستان تیران وکرون رفع تصرف گردید. رئیس اداره ...
13 آوريل 2018 ... محیط زیست سلامت و حیات وحش مناطق حفاظت شده یزد yazd zist Environmental Health and Wildlife of Yazd Protected Areas. ... یزد زیست / در راستای اجرای تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ، به دستور دادستان و با حضور سرپرست یگان حفاظت و رییس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی استان ...
تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهر برداری از جنگها و مراتع اشعار می دارد : وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ، بوسیله گارد جنگل و ماموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از مهلت مقرر در اخطار یا آگهی اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف وادامه موکول به ...
سو وب

نامحدود جایزه بگیر،امتحانش مجانیه