تفاوت MICROSOFT WORD با WORDPAD

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۷:۳۸
تفاوت MICROSOFT WORD با WORDPAD
WordPad is een simpele tekstverwerker die standaard geïnstalleerd is in Microsoft Windows vanaf Windows 95. Het is uitgebreider dan Notepad, maar niet zo uitgebreid als Microsoft Office Word. Het heeft de functionaliteit voor het vormen en printen van tekst, maar het mist meer geavanceerde functies zoals spelling- en ...
فرق بین Notepad و WordPad در ویندوز. ... این دو ابزار با توجه به این که اسم های مشابهی دارند ولی تفاوت هایی بین آن ها وجود دارد که می خواهیم برای شما آن ها را توضیح دهیم. Notepad یک ویرایش کننده ساده متن می ... WordPad بین نوت پد و برنامه های پولی مانند Microsoft Word یا Corel's WordPerfect قرار گرفته است. فرق بین Notepad و ...
WordPad is a basic word processor that is included with almost all versions of Microsoft Windows from Windows 95 onwards. It is more advanced than Microsoft Notepad but simpler than Microsoft Works Word Processor and Microsoft Word. It replaced Microsoft Write.
Mar 31, 2015 ... When you're choosing a word processing program, think about how you'll be using it. If you want to type letters and simple documents, WordPad may be perfect. If you need to process long or complex documents with footnotes, bibliographies, graphics or automation, consider Microsoft Word.
Microsoft Word and WordPad, both, are word processing application software. However, Microsoft Word offers wide variety of features over WordPad. Some of them are listed as follows: 1. WordPad is included in almost all versions of Windows since Wi...
May 15, 2005 ... While you can create several paragraphs of text with Notepad, using line breaks (by pressing the Enter key), the program does not give you text formatting options. For example ... If you want even more formatting options and a more user-friendly interface, you can use a program such as Microsoft Word.
براي كارهاي نوشتاري روزمره‌تان مي‌توانيد از Wordpad استفاده كنيد! بسياري از كاربران بخصوص در ايران كه براي استفاده از نرم‌افزارهاي واژه‌پردازي همچون Word، هزينه‌اي پرداخت نمي‌شود، از اين گونه نرم‌افزارها براي كارهاي روزمره استفاده مي‌كنند؛ حال آن كه هيچ‌گاه از امكانات پيشرفته اين نرم‌افزار اطلاع نداشته و از آن بهره نمي‌برند. اگر شما هم از ...

خوش آمدید

بستن