سو وب

17 ساعت قبل ... خبرآنلاین: مهدی فخیمزاده، کارگردان سینمای ایران با ابراز تاسف از درگذشت ناصر چشمآذر گفت: من با او در فیلم تاواریش و سریال خواب و بیدار همکاری داشتم. انسانی بسیار سختکوش و هنرمندی خوشقریحه بود و برای کارش وقت و انرژی میگذاشت. فیلم را میدید و پس از فکر اولیه و ایدهپردازی، مینشست و بحث میکرد ...
18 ساعت قبل ... مهدی فخیمزاده، کارگردان سینمای ایران با ابراز تاسف از درگذشت ناصر چشمآذر گفت: من با او در فیلم تاواریش و سریال خواب و بیدار همکاری داشتم. انسانی بسیار سختکوش و هنرمندی خوشقریحه بود و برای کارش وقت و انرژی میگذاشت. فیلم را میدید و پس از فکر اولیه و ایدهپردازی، مینشست و بحث میکرد تا به نتیجه ...

Зображення для запиту فخیمزاده:+چشمآذر+بسیار+خوشقریحه+بود

مهدی فخیم زاده، کارگردان سینما و تلویزیون، تاکید کرد ناصر چشم آذر یکی از خوش قریحه ترین آهنگسازان فیلم در ایران بود. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی فخیم زاده، کارگردان سینمای ایران با ابراز تاسف از درگذشت ناصر چشم آذر گفت: من با او در فیلم تاواریش و سریال خواب و بیدار همکاری داشتم. انسانی بسیار سخت کوش و ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: سو وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com