سو وب

23 فوریه 2016 ... گستره اقتدار رهبری در قانون اساسی. ولایت مطلقه فقیه؛ قانونی یا فراقانونی؟ این پرسش ها که آیا ولی فقیه نیز مانند سایر آحاد جامعه مشمول اصل قانون مندی است؟ آیا ولی فقیه مجاز است اعمالی فراتر از اختیارات مصرح در قانون اساسی انجام دهد؟ آیا ولی فقیه می تواند اقداماتی برخلاف قانون اساسی انجام دهد؟ و سوالاتی نظیر این ها ...
اختیارات رهبری درحقوق اساسی جمهوری (7) ... ولایت مطلقه فقیه و اختیارات ولی فقیه در رهبری حکومت اسلامی توام با پرسش ها وشبهاتی بوده است که در این مبحث این شبهات مطالعه و بررسی می شود. 1. ... بنابراین ولی فقیه در اعمال ولایت خود محدود به اصول قانون اساسی نمی باشد و دستورات و احکام ولی فقیه فراتر از قانون اساسی است.

بهار نیوز - اختیارات رهبری فراتر از قانون اساسی است

7 آوريل 2018 ... گروه سياسي: عضو فقهای شورای نگهبان میگوید: اختیارات مقام معظم رهبری بعد از اصلاحاتی که در سال ٦٨ در قانون اساسی به وجود آمد، ولایت مطلقه است؛ یعنی ولیفقیه بر تمام آن چه در کشور میگذرد، اختیار تام دارد و این طور نیست که به آن چه در قانون اساسی آمده است، مقید باشد. ولایت مطلقه را حضرت امام(ره) اعمال کردند.

جایگاه رهبری در قانون اساسی/ اختیارات ولی فقیه در جامعه اسلامی

3 فوریه 2018 ... وی با اشاره به توسعه اختیارات رهبری از 6 بند به 10 در اصلاح قانون اساسی، عنوان کرد: با این توسعه اختیارات بازهم یک سؤال مطرح بود، و آن این بود که اختیارات رهبری همان است که در این اصل ذکر شده است یا فراتر از قانون اساسی است؟ هنوز هم کسانی که در تدوین قانون اساسی و اصلاح آن نقش داشتند معتقد هستند این ...

آیا اختیارات رهبر در قانون معنا می شود یا اینکه او فراتر از قانون است ...

25 مه 2013 ... شهر سوالاما از جهت کشوری و قانون جمهوری اسلامی، قانون اساسی اصل و ملاک است. و تا زمانی که به حمایت مردمی، چنین نظامی پابرجاست، قانون اساسی آن ملاک می باشد. و شئون رهبری طبق بندهای قانون اساسی معنا می یابد. به عنوان نمونه در اصل 57 قانون اساسی آمده است : قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوه مقننه، ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: سو وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com