سو وب

Зображення для запиту پیرمرد+و+واکس

27 دسامبر 2012 ... رفته بودیم پمپ بنزین ، بنزین بزنیم ، عجله داشتیم پیرمردی آنجا کفش واکس میزد،در حال سوخت گیری بودیم که شهید کاظمیپیش او رفته بود و کفشهایش را واکس زده بود و با رویی گشاده به ما گفت بروید کفشهایتان را واکس بزنید به حساب من،گفتیم سردار دیر میشود فرمودند این پیرمرد برای کسب روزی حلال اینجا ...

نوبت عاشقی:- Результати пошуку у службі Книги Google

16 ژانويه 2018 ... کفشهایم را از پا در میآورم و تحویل پیرمرد واکسی میدهم. کفشهای نفر قبلی _ مرد کت شلواری ریش پرفسوری _ را جفت میکند جلوی پایش و میگوید: خبردار شدی بنزین رو کردن 800 تومن؟ مرد کت شلواری ...

پیرمرد و واکس :: روز از نو

پیرمرد واکس زنShahidKazemi.ir

یه پیرمرد میخواسته پسرشو دک کنه که ننه هه رو بکنه : بابا : حسن جون بابا ، بیا این 500 تومنو بگیر برو یه واکس سفید بخر. حسن : بابا حال ندارم همه هم بستن...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: سو وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com