50 سال عبادت کردید،یک روز هم فکر کنید

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۷:۱۵
50 سال عبادت کردید،یک روز هم فکر کنید
30 ژوئن 2013 ... امام شهیدان می گفت : این وصیت نامه هایی که این عزیزان (شهدا ) می نویسند ، را مطالعه کنید . پنجاه سال عبادت کردید ، خدا قبول کند . یک روز هم یکی از این وصیت نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید و فکر کنید . (صحیفه نور ، ج 15 ، ص 32) ای…
7 آگوست 2017 ... امام خمینی (ره) : این وصیت نامه هایی که این عزیزان (شهدا) می نویسند مطالعه کنید، پنجاه سال عبادت کردید و خدا قبول کند ،یک روز هم یکی از این وصیت نامه ها رو بگیرید و مطالعه کنید و فکر کنید.
29 نوامبر 2010 ... و چه زیبا فرمود آن امام جمارانی کهاین وصیت نامه هایی که این عزیزان می نویسند را مطالعه کنید، پنجاه سال عبادت کردید. خدا قبول کند، یک روز هم یکی از این وصیت نامه ها را بگیرید مطالعه کنید و تفکر کنید. از این ها قدری تعلیم و تعلم پیدا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. 25 محرم 1402 - سوسنگرد. ولئن قتلتم فی سبیل ...
من در حالات همهتان مطالعه کردم و میکنم و نمیخواهم که منتهی بشود آن رأیی که من دارم به اینکه شما - خدای نخواسته - دیگر در فکر اسلام نیستید، و همه فکر خود هستید. مگر من و شما چند سال دیگر هستیم؟ ... پنجاه سال عبادت کردید، و خدا قبول کند، یک روز هم یکی از این وصیتنامهها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید. این جوانهای ما که علیل شدند ...

خوش آمدید

بستن