سو وب

نجفی: برخی به خبر دروغ خودشان حمله می‌کنند

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۷:۲۴
نجفی: برخی به خبر دروغ خودشان حمله می‌کنند
16 مارس 2018 ... به گزارش ایسنا، محمدعلی نجفی در همایش حراست کل شهرداری تهران در طول این ۴۰ سال که مسئولیت‌های مختلفی داشته‌ام، همیشه حامی و مدافع کار حراست ...
16 مارس 2018 ... نجفی، شهردار تهران در همایش حراست کل شهرداری تهران: برخی خبر دروغ می‌سازند و به خبری که خودشان ساخته‌اند حمله می‌کنند /یکی از آفات انقلاب ما همین ...
16 مارس 2018 ... برخی خبر دروغ می‌سازند و به خبری که خودشان ساخته‌اند حمله می‌کنند ... به گزارش ایسنا، محمدعلی نجفی در همایش حراست کل شهرداری تهران گفت: در طول ...
16 مارس 2018 ... شهردار تهران گفت: برخی خبر دروغ می‌سازند و به خبری که خودشان ساخته‌اند؛ حمله می‌کنند. شفا آنلاین>اجتماعی>نجفی در همایش حراست کل شهرداری تهران ...
10 دسامبر 2017 ... نجفی: به مدیران شهرداری نسبت دروغ می‌دهند و به همان دروغ حمله می‌کنند / نقش شهرداری ... نجفی یادآور شد: ما خودمان را متصدی اداره شهر و مسایل شهروندی می دانیم و این ابزار ... انجام می شود و چه بسا در برخی موارد، انگیزه های خیر هم وجود داشته باشد. ... اخبار مربوط به شهرداری‌ها و شوراهای شهر را از «سرویس شهری انتخاب» دنبال نمایید.

خوش آمدید

بستن