سو وب

برخی خبر دروغ می سازند و به خبری که خودشان ساخته اند حمله می کنند ...

16 مارس 2018 ... به گزارش ایسنا، محمدعلی نجفی در همایش حراست کل شهرداری تهران در طول این ۴۰ سال که مسئولیت‌های مختلفی داشته‌ام، همیشه حامی و مدافع کار حراست ...

برخی خبر دروغ می‌سازند و به خبری که خودشان ساخته‌اند حمله می‌کنند ...

16 مارس 2018 ... نجفی، شهردار تهران در همایش حراست کل شهرداری تهران: برخی خبر دروغ می‌سازند و به خبری که خودشان ساخته‌اند حمله می‌کنند /یکی از آفات انقلاب ما همین ...

برخی خبر دروغ می‌سازند و به خبری که خودشان ساخته‌اند حمله می‌کنند ...

16 مارس 2018 ... برخی خبر دروغ می‌سازند و به خبری که خودشان ساخته‌اند حمله می‌کنند ... به گزارش ایسنا، محمدعلی نجفی در همایش حراست کل شهرداری تهران گفت: در طول ...

برخی خبر دروغ می‌سازند و به آن حمله می‌کنند - شفا آنلاین

16 مارس 2018 ... شهردار تهران گفت: برخی خبر دروغ می‌سازند و به خبری که خودشان ساخته‌اند؛ حمله می‌کنند. شفا آنلاین>اجتماعی>نجفی در همایش حراست کل شهرداری تهران ...

نجفی: به مدیران شهرداری نسبت دروغ می‌دهند و به همان دروغ حمله می‌کنند ...

10 دسامبر 2017 ... نجفی: به مدیران شهرداری نسبت دروغ می‌دهند و به همان دروغ حمله می‌کنند / نقش شهرداری ... نجفی یادآور شد: ما خودمان را متصدی اداره شهر و مسایل شهروندی می دانیم و این ابزار ... انجام می شود و چه بسا در برخی موارد، انگیزه های خیر هم وجود داشته باشد. ... اخبار مربوط به شهرداری‌ها و شوراهای شهر را از «سرویس شهری انتخاب» دنبال نمایید.

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: سو وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com