اردوهای فرهنگی و گردشگری نشاط و امید جوانان قم به مقصد همدان برگزار شد

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۷:۴۲
اردوهای فرهنگی و گردشگری نشاط و امید جوانان قم به مقصد همدان برگزار شد
اردوهای فرهنگی و گردشگری نشاط و امید جوانان قم به مقصد همدان برگزار شد   ار د وی نشاط و امی د طرح ملی ای را ن مرز پرگهر با محورهای فرهنگی و آشنایی با د ستاور د های ملی و...
کاراته جهان به کمپین “نه به تصادفات جاده ای” پیوست بهره گیری بیش از ۲۶۱ هزار مسافر نوروزی از طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در قم اردوهای فرهنگی و گردشگری نشاط و امید جوانان ق...
اردوهای فرهنگی و گردشگری نشاط و امید جوانان قم به مقصد همدان برگزار شد

خوش آمدید

بستن