سو وب
سو وب

آرشیو اخبار - نیروگاه شهید سلیمی نکا

تولید 11 میلیارد و 189 میلیون و 872 هزار کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه‌ ‌نکا. 1397/01/27 ... تولید 809 میلیون و 618 هزار کیلو وات ساعت انرژی در نیروگاه‌ ‌نکا.
11 ا کتبر 2017 ... نکا- نیروگاه شهید سلیمی نکا در شش ماهه اول سالجاری ۵ میلیارد و ۹۰۸ میلیون و ۷۴۸ هزار کیلووات ساعت انرژی تولید کرد.

واحد 4 بخاری نیروگاه نکا مجددا وارد مدارتولید شد - خبرآنلاین

11 آوريل 2018 ... به گزارش خبرگزاری خبرانلاین از نکا، واحد شماره 4 بخاري نيروگاه ... تولید 809 میلیون و 618 هزار کیلو وات ساعت انرژی در نیروگاه‌ ‌نکا · بیش از ۴۶ ...
وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺮژي ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ، ﻓﺮوش و ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي در ﺳﺎل. 1395 ..... ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮك رﺳﯿﺪ ﮐ .... ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﻴﮏ *. ﻗﺪﺭﺕ ﻧﺎﻣﻲ ﻧﲑﻭﮔﺎﻩ ﻫﺎ. 45730. ﺩﺭﺻﺪ. ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ. ﺳﺎﻋﺖ. ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﳘﺰﻣﺎﻥ ...... 618. 117. 274. 317. 918. 203. 833. 701. 900. 477. 736. 447. 17201. 0. 3754. 1632 ...... 809. 21. ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﲪﺪ. 1680. 40. 67. 22. ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﳒﺎﻥ. 6169. 31. 496. 23.
11 مه 2018 ... نعمتی مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا گفت: نیروگاه شهیدسلیمی نکا در فروردین امسال ۸۶۴ میلیون و ۴۸ هزار کیلووات ساعت انرژی تولید کرد.

تولید 864 میلیون و 48 هزار کیلو وات ساعت انرژی در نیروگاه‌ ‌نکا

13 مه 2018 ... در این ماه بیش از 90 درصد انرژی تولید شده در واحدهای بخاری و حدود 10 درصد در واحدهای سیکل ترکیبی بدست آمد، همچنین با گرمتر شدن هوا و کاهش ...
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه. و اﻧﺮژي ﻫﺎي ﻧﻮ. ) ﻗﺪرت ﻧﺎﻣﯽ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ. ي ﮐﺸـﻮر. ﺑـﺎ. اﻓﺰاﯾﺶ. 943. ﻣﮕﺎوات. ﺑﻪ. 74103 ... ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ. ﻣﻌﺎدل. 0/36. درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ. -. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺮﻗﺂﺑﯽ. 14087. ﻣﯿﻠﯿﻮن ...... ﻧﻜﺎ. G.E.C. QFSN-350-2-20. SEC ﭼﯾن. ﺍﺻﻔﻬﺎ ﻥ. ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻧﲑﻭﮔﺎﻩ. Impulse. Franco Tosi ...... ﺑﻪ ﻫﺰﺍﺭ. ﺁﺏ ﻣﺼﺮﰲ. ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ. ﮔﺎﺯ. ﻧﻔﺖ ﻛﻮﺭﻩ. ﻫﺰﺍﺭ. ﻟﻴﺘﺮ. ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ. ﻟﻴﺘﺮ. ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ. ﺩﺭﺻﺪ. ﺳﺎﻋﺖ.

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: سو وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com

بستنسو وب

نامحدود جایزه بگیر،امتحانش مجانیه

جزییات بیشتر