سو وب

بخشنامه جهانگیری خطاب به دستگاه های دولتی و قوای مقننه و قضاییه؛ از ...

18 آوريل 2018 ... ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی در دستگاه های دولتی ... خطاب به دستگاه های دولتی و قوای مقننه و قضاییه؛ از پیام رسان های داخلی استفاده کنید.
18 آوريل 2018 ... بخشنامه جهانگیری خطاب به دستگاه های دولتی و قوای مقننه و قضائیه؛ از پیام رسان های داخلی استفاده کنید. آفتاب. ظرف یک هفته هرگونه فعالیت و ارایه ...

بخشنامه جهانگیری خطاب به دستگاه‌های دولتی و قوای مقننه و قضائیه؛ از ...

18 آوريل 2018 ... بخشنامه جهانگیری خطاب به دستگاه‌های دولتی و قوای مقننه و قضائیه؛ از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کـنید ، استفاده از پیام رسان های خارجی در دستگاه ...
18 آوريل 2018 ... بخشنامه الزامی جهانگیری به دستگاه‌های دولتی: از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنید ... این بخشنامه خطاب به 'کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، ...
18 آوريل 2018 ... این بخشنامه خطاب به کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها، نهادهای ... و یا تصریح نام است به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری رسیده است. ... به منظور حمایت از پیام‌ رسان‌های اجتماعی داخلی و ایجاد مزیت رقابتی، کلیه دستگاه‌های یاد شده موظفند ...
18 آوريل 2018 ... این بخشنامه خطاب به 'کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، ... منظور حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ایجاد مزیت رقابتی، کلیه دستگاه‌های یاد ...

بخشنامه جهانگیری خطاب به دستگاه‌های دولتی و قوای مقننه و قضائیه؛ از ...

18 آوريل 2018 ... این بخشنامه خطاب به 'کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ... خطاب به دستگاه‌های دولتی و قوای مقننه و قضائیه؛ از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده ... به جای رنگ کردن مو برای رفع سفیدی از این روش استفاده کنید ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: سو وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com