بهرام افشاری : بخاطر قد بلندم اگر جنگ هم بشود اول من کشته میشوم در این شرایط جامعه مردم به فیلم کمدی احتیاج دارند منوچهر هادی: زن ذلیل نیستم، تعامل می کنیم

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۷:۴۷
بهرام افشاری : بخاطر قد بلندم اگر جنگ هم بشود اول من کشته میشوم در این شرایط جامعه مردم به فیلم کمدی احتیاج دارند منوچهر هادی: زن ذلیل نیستم، تعامل می کنیم
7 آوريل 2018 ... به نظر می‌رسد اجرای مجدد «جوجه‌تیغی» که پیش از این در تماشاخانه باران و سالن انتظامی ... بهرام افشاری : بخاطر قد بلندم اگر جنگ هم بشود اول من کشته میشوم/در ... بهرام افشاری : بخاطر قد بلندم اگر جنگ هم بشود اول من کشته میشوم/در این شرایط جامعه مردم به فیلم کمدی احتیاج دارند/منوچهر هادی: زن ذلیل نیستم، تعامل می کنیم.
3 فوریه 2018 ... بهرام افشاری : بخاطر قد بلندم اگر جنگ هم بشود اول من کشته میشوم/در ... شرایط جامعه مردم به فیلم کمدی احتیاج دارند/منوچهر هادی: زن ذلیل نیستم، تعامل ...
بهرام افشاری : بخاطر قد بلندم اگر جنگ هم بشود اول من کشته میشوم/در این شرایط جامعه مردم به فیلم کمدی احتیاج دارند/منوچهر هادی: زن ذلیل نیستم، تعامل می کنیم.
14 آوريل 2018 ... بهرام افشاری : بخاطر قد بلندم اگر جنگ هم بشود اول من کشته میشوم/در این شرایط جامعه مردم به فیلم کمدی احتیاج دارند/منوچهر هادی: زن ذلیل نیستم، ...
6 فوریه 2018 ... wتماشای ویدئو. بهرام افشاری : بخاطر قد بلندم اگر جنگ هم بشود اول من کشته میشوم/در. ۳۷۷ ... بهرام افشاری : بخاطر قد بلندم اگر جنگ هم بشود اول من کشته میشوم/در این شرایط جامعه مردم به فیلم کمدی احتیاج دارند/منوچهر هادی: زن ذلیل نیستم، تعامل می کنیم ... احمد مهرانفر: دفعه دیگر از این نقش ها بازی نمی کنم/ ما بازیگرها با.

خوش آمدید

بستن