سو وب

چقدر دور از خانه -عکس هایی از مسافرت به اقصاء نقاط جهان

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۷:۱۵
چقدر دور از خانه  -عکس هایی از مسافرت به اقصاء نقاط جهان
معنی واژهٔ سفر در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب.
مسافرت. [ م ُ ف َ رَ ] (ع اِمص ) مسافرة.سفر. سفار. سفرکردگی و بیرون شدگی از خانه و وطن خودموقتاً به جایی دیگر که پس از چند زمانی بازگردد و مراجعت کند. ... [sacred travel, metaphysical tourism] [گردشگری و جهانگردی] نوعی موضوع گردی که در آن امکان دیدار از مراکز مهم معنوی جهان را برای مؤمنان سنتی، عمدتاً خانم های میان سال، فراهم می کنند.
معنی واژهٔ سفر در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب.
معنی واژهٔ مضاربة در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب. ... پیش فروش برج های پارسیس کیش با تسهیلات ویژه ... که سود حاصل میان آن دو مشترک باشد وخسارت به عهده ٔ صاحب مال و مضاربة مشتق از ضرب بمعنی مضروب است زیرا تجارت اغلب نیاز به مسافرت دارد، مضاربة را قراضی نیز گویند و بالجمله نزد فقها عقدی است بین ...
معنی واژهٔ اقصاء در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب.

خوش آمدید

بستن